HEGYKÖZCSATÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
WEBSITE TRANSLATE
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
IMAHÉT 2018
 
IMAHÉT 2016
 
IMAHÉT 2014
 
IMAHÉT 2013
 
IMAHÉT 2012
 
HEGYKÖZCSATÁRI IMAHÉT 2011
 
HEGYKÖZCSATÁRI IMAHÉT 2010
 
KONFIRMÁLÁS 2012
 
NŐSZÖVETSÉGI ZÁSZLÓAVATÁS
 
KARÁCSONY 2009
 
FŐMENÜ
 
HASZNOS LINKEK
 
KAPCSOLÓDÓ LAPOK
 
BLOG
Friss bejegyzések
2010.03.09. 18:41
2009.02.11. 20:00
Friss hozzászólások
 
ÓRA
 
NAPTÁR
2018. Március
HKSCPSV
26
27
28
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
<<   >>
 
LÁTOGATOTTSÁG
Indulás: 2007-12-29
 
SZÓTÁR
 
PPS - EK
 1. PPS – ek EGYHÁZI 1
 2. PPS – ek EGYHÁZI 2
 3. PPS – ek ÉRDEKES 1
 4. PPS – ek ÉRDEKES 2
 5. PPS – ek ÉRDEKES 3
 6. PPS – ek ÉRDEKES 4
 
INNEN VOLTAK

counter
 
Kérdések az imádságról

Kérdések az imádságról

Mi az imádság?

1. Az imádság a hit beszélgetése Istennel. Az imádságban hálát adunk Istennek jótéteményeiért, dicsérjük szeretetéért, és gyermeki egyszerűséggel tárjuk elébe kéréseinket. Joggal mondhatjuk: az imádság a lélek lélegzetvétele. Ez tehát egy hallatlanul nagy lehetőség, amelynek kihasználásán múlik az ember életének az áldása. Zsoltárok könyve 62,9; 118,5; 145,18; Rómaiakhoz írt levél 12,12; Filippiekhez írt levél 4,6; Tesszalonikai 1. Levél 5,17.
Imádság nélkül nincs igazi kereszténység. Isten igazán nagy emberei voltak a legnagyobb imádkozók. Az imádság egyike a leghatalmasabb erőknek a világon; de csak akkor van hatékony ereje, ha abban a hitben történik, hogy Isten meghallgatja, és ha a Szent Szellem vezeti azt.
2. Imádság mindenekelőtt az is, amikor a bűnbánó bűnös ember Jézus Krisztus nevében Istenhez fordul és vétkei bocsánatát kéri. Lukács evangéliuma 15,18-19; 18,13; 23,42-43.

Mit jelent Jézus Krisztus nevében imádkozni?

Jézus Krisztus nevében imádkozni azt jelenti, hogy nem a magunk erejére és érdemei alapján fordulunk Istenhez, hanem Jézus Krisztus elvégzett váltságműve alapján, azzal az egyetlen reménységgel, hogy az Úr Jézusért meghallgatást nyerünk. Máté evangéliuma 7,7; 18,19-20; Márk evangéliuma 11,24; János evangéliuma 14,13-14; 16,23-24.26-27; Efézusiakhoz írt levél 6,18; Jakab levele 1,6; János 1. Levele 3,22; 5,14.

Hányféle imádság van?

1. Fajtái szerint megkülönböztetjük:
A, A személyes imádságot a szobánkban. Ekkor az egyes imádkozók az egészen személyes ügyeiket viszik Isten elé. Ez az egyedüllét elrejtettségébe tartozik. Különleges áldás nyugszik az ilyen fajta imádságon. Az imádság legnagyobb győzelmeit elrejtetten vívták ki. Királyok 2. Könyve 4,33; Zsoltárok könyve 55,18; és 23; 138,3; Dániel könyve 6,11; Máté evangéliuma 6,6; Lukács evangéliuma 11,9-13; Timóteushoz írt 1. Levél 5,5; Péter 1. Levele 5,7.
B, A közös imádságot nyilvánosan. Ekkor a közösség nevében egy személy, mint szószóló, a közös ügyeket viszi Isten elé. A csendben együttimádkozók záró ámen-je erősíti meg az elmondottakat. Az Újszövetségben gyakran az egész gyülekezet imádkozott, mert hatalmas erő származik a közös imádságból. Olykor maga az Úr Jézus is imádkozott a tanítványai körében. Máté evangéliuma 18,19-20; Apostolok cselekedetei 1,14; 2,42; 47; 24-31; 12,5; Rómaiakhoz írt levél 12,12; Kolosséiakhoz írt levél 4,2; Tesszalonikai 1. Levél 5,17.
Mindent imádsággal kellene kezdeni (az evést, a munkát, a bibliaolvasást). Kiváltképpen kezdjünk és fejezzük is be imával minden napot. Egyáltalában, ahol két vagy három istenfélő ember csendes együttlétben találkozik, imádkozzanak mindenkor együtt, és akkor áldás származik tőlük a házra, a gyülekezetre és az egész világra.
2. Tartalma szerint megkülönböztetjük:
B, Az imádást, amely a legmagasabb rendű imádság, mert akkor nem a mi dolgainkra gondolunk, és nem ezekről szólunk, hanem csak Istenre és Jézus Krisztusra és az Ő Golgotán elvégzett áldozatára tekintünk. Imádjuk az Urat a kereszten elvégzett áldozatáért, és Istent, a mi Atyánkat, megfoghatatlan szeretetéért, amellyel odaadta értünk a Fiát. Pl. kiváltképpen helye van az imádásnak a gyülekezetben az Úrvacsora alkalmából. Az imádás már itt a földön kezdődik, és folytatódik mindörökké a mennyei dicsőségben. János evangéliuma 4,20-24; Efézusiakhoz írt levél 1,3-14; Kolosséiakhoz írt levél 1,12-22; Péter 1. Levele 1,3-4; Jelenések könyve 5,8-14; 1,5-6.
B, A hálaadást, amikor szívből megköszönjük az Úrnak minden testi és szellemi ajándékát. Lukács evangéliuma 24,30; János evangéliuma 6,11; Kolosséiakhoz írt levél 4,2; Tesszalonikai 1. Levél 5,17-18.
C, A közbenjárás, amikor a hívő testvérek testi-lelki nyomorúságait és egyéb ügyeiket visszük Urunk elé. Közbenjáró imádságunk kiváltképpen fogja át a mi Urunk világmisszióját, és az abban munkálkodó testvéreink szolgálatát. Imádkozzunk a misszionáriusokért, evangélistákért, pásztorokért és tanítókért, ifjúsági- és gyermekmunkáért, de a kórházakban, az árvaházakban és az öregek otthonában dolgozókért is. Végül nyomatékosan járjunk közbe saját helyi gyülekezetünkért. Ugyanígy imádkozzunk minden emberért és a felsőbbségekért. Mózes 2. Könyve 32,30-34; Sámuel 1. Könyve 7,8; 12,23; Nehémiás könyve 1,5-11; Dániel könyve 9,3-11; Máté evangéliuma 9,38; Apostolok cselekedetei 12,5; Efézusiakhoz írt levél 3,14-21; Kolosséiakhoz írt levél 4,3-4; Zsidókhoz írt levél 13,17-19; Jeremiás könyve 19,7; Timóteushoz írt 1. Levél 2,1-4.
D, A kérő imádságot, amelyben Istentől kérjük bűneink bocsánatát és megszenteltetésünket, vagy meghatározott belső és külső dolgaink kielégítését. Zsoltárok könyve 51,1-12; Ézsaiás könyve 38,2-5; Jónás könyve 2,2-10; Filippiekhez írt levél 4,6.

Milyen imádságot hallgat meg Isten?

Isten meghallgatja mindazt az imádságot, amely az Ő akarata szerint való, és nem önző szívben támad. Válaszol imádságainkra, ha hittel és kételkedés nélkül tárjuk azokat elébe. Máté evangéliuma 18,19; 21,22; János evangéliuma 16,23-24; János 1. Levele 3,21-22; 5,14-15; Jakab levele 1,6-7.

Milyen imádságot nem tud Isten meghallgatni?

Isten nem hallgatja meg azt az imádságot, amely szent akarata ellen, tehát nem a Szent Szellem vezetése alatt történik, amely tisztátlan és engesztelhetetlen szívből fakad, amelyet könnyelműen és meggondolatlanul fecsegve és hitetlenül mond el az ember. Máté evangéliuma 6,7-8.14-15; Márk evangéliuma 11,24-26; Jakab levele 1,6-7.

Ismerünk-e Jézus Krisztus által elmondott imádságokat?

Igen, tudjuk, hogy az Úr Jézus sokat imádkozott, mindenekelőtt éjszaka, magányos helyeken. Minden fontos döntése előtt (pl. tanítványai kiválasztása, beteggyógyítások, de főként a szenvedések útja előtt) imádkozott az Úr. Prófétai kijelentés róla: "Én pedig imádkozom."(Zsoltárok könyve 109,4). Máté evangéliuma 14,23; Márk evangéliuma 1,35; 6,46; Lukács evangéliuma 5,16; 6,12; János evangéliuma 11,41-42.
Az Úr Jézus szó szerint feljegyzett imádságai többek között a következők:
1. A magasztalás: Máté evangéliuma 11,25-26; Lukács evangéliuma 10,21-22.
2. Az úgynevezett főpapi imádság: János evangéliuma 17.
3. Jézus Krisztus imája Gecsemánéban: Máté evangéliuma 26,39-44; Márk evangéliuma 14,34.
4. Az Úr Jézus imája a kereszten: Máté evangéliuma 27,46; Lukács evangéliuma 23,34.

Milyen jelentősége volt a "Miatyánk"-nak a tanítványok számára?

Az Úr ebben az imádságban megadja, hogyan imádkozzanak tanítványai, akik még a földi birodalom beteljesedését várták. Így tekintve, ez tulajdonképpen nem az "Úr imádsága", hanem az az imádság, amelyet a tanítványoknak kellett elmondaniuk. Máté evangéliuma 6,9-13; Lukács evangéliuma 11,2-4.
Először jön a megszólítás: ez tudatos odafordulásra kényszerít:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben",
utána az első három kérés:
"Szenteltessék meg a Te neved",
"jöjjön el a Te országod" (szó szerint: királyi uralkodásod),
"legyen meg a Te akaratod", mint a mennyben, úgy itt a földön is. - Ezeknek a kéréseknek a tartalma: Isten dicsősége és jogai.
A negyedik kérésnek:
"a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma" - tartalma testi szükségletünk.
Azután ismét három szellemi tartalmú kérés következik:
"bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól."
Íme látjuk, hogy a "Miatyánk" teljesen a tanítványok szükségleteinek felel meg. Ezen felül ez az imádság, kivált a nagy nyomorúság idején, Izrael hívő maradéka számára lesz majd nagy jelentőségű. Ez az ima mintegy "mintaimádság". Óv a tisztán formai és külsőleges imádságtól.

Mi a "Miatyánk" jelentősége Isten újszövetségi gyülekezete számára?

    Ez az imádság ma is nagyon fontos a számunkra, mint Isten Igéjének egy része, és mint a mi Urunk személyes szava. Példát mutat kéréseink helyes sorrendjére. Megtanít bennünket tudatosan és rendszeresen hálát adni, és kérni a Mennyei Atyától való távolság ismeretében. Istenhez való új kapcsolatból Isten gyermeke számára is új imádság alakul ma ki. János evangéliuma 16,23-27.
   Először mindig Isten dicsőségéről és dolgairól legyen szó, csak azután a külső és belső szükségleteinkről.

 

 
HARANGSZÓ

KLIKK A BANNERRE

 

 
INGYEN KÉPESLAP SZERETTEINEK
 
TEMPLOMUNK

 
HARANGSZÓ REFORMÁTUS ÚJSÁG
 
PRÉDIKÁCIÓK
 
ADVENT
 
ÉRDEKESSÉGEK
 
CHAT , TÁRSALGÓ
 
 
 
NÉVNAPOK

 

 
EGYHÁZI ZENE VIDEÓK
 1. HINNI TANÍTS URAM
 2. Szívemet hozzád emelem !
 3. Ó Sion, ébredj !
 4. Aki nékem megnyiltál
 5. Az Úr csodásan működik
 6. Isten szívén megpihenve...
 7. Az Úr csodásan működik
 8. Erős vár a mi Istenünk
 9. Óh mi hű barátunk, Jézus
 10. Ne félj !
 11. Velem vándorol
 12. 111-es Zsoltar, Davide
 13. 139-es Zsoltar
 14. 145.Zsoltar-David zsoltara
 15. A világ Megváltója
 16. Az ajtód előtt állok!
 17. Ki Istenének átad mindent !
 18. Maradj velem!
 19. Szózat
 20. Óh, mily kedves név
 21. Ady: Karácsonyi rege
 22. Boldog ember !
 23. Uram áldalak !
 24. Jézus, te égi szép !
 25. Jöttem Jézusom...
 26. Szelíd szemed Úr Jézus
 27. Vágyom én
 28. Lelki probáimban !
 29.  

 
ITT A TE GÉPED

IP

 
A LEGFRISSEBB HÍREK
 
KURZOR
Free Angel ani MySpace Cursors at www.totallyfreecursors.com

 
JELENLEG

LÁTOGATÓ VAN ITT

 
KÓRUS
 
EMAIL

              

 
KERESZTYÉN FILMEK

KERESZTYÉN FILMEK

 

Mózes I. rész

Mózes II. rész

Dávid I. rész

Dávid II. rész

Ábrahám 

Jákob

József I. rész 

József II. rész

Jézus története 

A Jelenések Könyve 

Pál apostol élete 

Apostolok cselekedetei 

Eszter Könyve

Mária Magdolna története

Jézus és a szamariai asszony

 

Készítsük el együtt a születési horoszkópodat, látogass el az oldalamra és nézd meg a részleteket. Szeretettel várlak!!!    *****    Adóbevallás 2018 ! 17SZJA - 1753any adónyilatkozat letöltés szja adóbevalláshoz    *****    Részletes személyiség és sors analízis, ajándék 3 év elõrejelzéssel,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid!    *****    BOOKISLAND -> A könyvek szigete, ahol ötletet kaphatsz egy jó könyvhöz <- BOOKISLAND    *****    Rendeld meg asztrológiai elemzésed,nagyon kedvezõ feltételekkel,találkozzunk az oldalamon és válassz a sok lehetõségbõl!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Adóbevallás 2018 sms, határidõ, nyomtatvány és tudnivalók itt    *****    AJÁNDÉKOZZ ASZTROLÓGIAI ELEMZÉST, SZÜLETÉSNAPRA IS SZÉP AJÁNDÉK!    *****    Katt!Katt!Katt! Lépj be a galopp versenyparkunkba! Katt Katt!    *****    Szereted az animéket és mangákat? Megismernél egy új fansub csapatot? Akkor itt a helyed! A rókák várnak rád ;)    *****    Szeretnél saját lovat?De nem engedheted meg magadnak? Katt!Nevelj nálunk virtuálisan! Nevelj, tenyéssz versenyezz!    *****    EBERTIN: Kozmobiológia    *****    Megérkeztek az útvesztõk a Mesetárba! Kukkantsatok be egy kis ceruzakoptatásra - vagy egy jó mesére!    *****    Aktív Friss Ingatlanok Debrecenben lakások, házak, villák, telehelyek széles választéka Aktív Friss Ingatlanok Debrecen    *****    MARGOT ROBBIE MAGYARORSZÁG - ÉRTESÜLJ ELSÕ KÉZBÕL AZ OSCAR JELÖLT SZÍNÉSZNÕVEL KAPCSOLATOS HÍREKRÕL - MARGOT ROBBIE MO    *****    Újra elindult a Hungarian Super Mario Fan Club! Hírek, cikkek, érdekességek a Super Mario világából.    *****    Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha    *****    A Sortilegio sztárjainak új közös mexikói sorozata! Ha te is imádod Ana Brenda Contrerast és David Zepedat nézz be!    *****    Te is próbálsz bevételre szert tenni a portálodon? Lehet, hogy nem jelennek meg a hirdetéseid? Ne ess el a bevételedtõl!    *****    Avon vásárló vagy de unod, hogy a tanácsadód várat állandóan? Esetleg eltûnt? Az Õ kedvezményeit inkább te vlltanád be??